top of page

ניטור סביבתי במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

כללי:

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן מבצעת אחת לרבעון, מאז שנת 2014 ניטור אויר סביבתי בתחומה ובסביבתה וזאת על מנת להשיג רמת ביטחון גבוהה בנוגע לאיכות האוויר באזור התעשייה תפן ובישובים הסמוכים לו.
הניטורים מבוצעים על ידי החברה לחקר מדעי החיים LSRI ומלווים על ידי מר ברק כהן, מנהל מחלקת איכות הסביבה ברשות ומהנדס איגוד ערים לאיכות הסביבה- גליל מערבי.
בדיקות אלה נוספות על אלו שהמפעלים נדרשים לבצע בתנאי רישיון העסק.

תוצאות:

לתוצאות הניטורים החל מ2018 מאתר תפן לחצו כאן
 

bottom of page