top of page

גלריית תמונות

גינה קהילתית בשורשים

גינה קהילתית בשורשים

חסידה

חסידה

ראש הנקרה

ראש הנקרה

כלניות בחצר האיגוד

כלניות בחצר האיגוד

חצבים

חצבים

זמזומית מצויה

זמזומית מצויה

פארק תעשיות משגב

כלנית מצויה

כלנית מצויה

פארק תעשיות משגב

פארק תעשייה משגב

פארק תעשייה משגב

ארובה במפעל

ארובה במפעל

מרבד ציפורנית מיצרית

מרבד ציפורנית מיצרית

אביב בנחל חלזון

אביב בנחל חלזון

מרכז מיחזור בחניתה

מרכז מיחזור בחניתה

צב יבשה מצוי

צב יבשה מצוי

פארק תעשיות משגב

פארק תעשייה משגב

פארק תעשייה משגב

לשון פר מצויה

לשון פר מצויה

פארק תעשיות משגב

שתילות קטלב

שתילות קטלב

מ.מ תעשייתית מגדל תפן

חיפוי ברסק עץ

חיפוי ברסק עץ

מ.מ תעשייתית מגדל תפן

רקפת מצויה

רקפת מצויה

מ.מ תעשייתית מגדל תפן

יום שתילת קיר ירוק

יום שתילת קיר ירוק

בכתר פלסטיק כרמיאל בשילוב חניכים מבית גיל

שתילת קיר ירוק

שתילת קיר ירוק

בכתר פלסטיק כרמיאל בשילוב חניכים מבית גיל

שתילת קיר ירוק

שתילת קיר ירוק

בכתר פלסטיק כרמיאל בשילוב חניכים מבית גיל

שתילת קיר ירוק

שתילת קיר ירוק

בכתר פלסטיק כרמיאל בשילוב חניכים מבית גיל

מצפור בתפן

מצפור בתפן

אזור תעשייה בר-לב

אזור תעשייה בר-לב

יום מורי דרך- א.ת בר-לב

יום מורי דרך- א.ת בר-לב

יום מורי דרך- א.ת בר-לב

יום מורי דרך- א.ת בר-לב

אזור תעשייה בר-לב

אזור תעשייה בר-לב

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

פארק תעשיות משגב

פארק תעשיות משגב

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

קורס טבע בעיר- כרמיאל

סיתוונית היורה

סיתוונית היורה

פארק תעשיות משגב

מפעל כתר פלסטיק- כרמיאל

מפעל כתר פלסטיק- כרמיאל

שפן סלע

שפן סלע

חזירי בר

חזירי בר

טיפול בצמחים פולשים

טיפול בצמחים פולשים

מחצבת חנתון

מאגר המים בעברון

מאגר המים בעברון

ייעוץ בנושא שפני סלע בג'וליס

ייעוץ בנושא שפני סלע בג'וליס

בריכת חורף מלאכותית

בריכת חורף מלאכותית

בגן הקיימות במשגב

חזיר בר

חזיר בר

דגימת מים מנחל

דגימת מים מנחל

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

נחל שזור- כרמיאל

נחל שזור- כרמיאל

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת

bottom of page