top of page
20160424_101942

אסבסט

מהו אסבסט?

האסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים, הנבדלים זה מזה בהרכבם כגון: אסבסט לבן, אסבסט כחול, אסבסט חום ועוד. האסבסט מופיע בטבע כמינרל עשוי סיבים, ונכרה במחצבות בארצות שונות בעולם (לא בישראל).

בישראל צרכן האסבסט העיקרי היה מפעל "איתנית" (ישאסבסט לשעבר), שפעל באזור התעשיה הצפוני של נהריה. במפעל יוצרו בין השנים 1952 ל- 1997, מוצרים שונים המבוססים על אסבסט צמנט (שהוא תערובת המכילה 10% סיבי אסבסט והיתר מלט ומים) כגון: צינורות מים וביוב, מרזבים וארובות, לוחות שטוחים או גליים המשמשים לכיסוי גגות וקירות חיצוניים במבני תעשייה, במבני חקלאות ובמבני מגורים, וכן מכלי מים, רעפים, עציצים ואדניות.

בנוסף נעשה שימוש גם בפסולת של המפעל. שימוש זה היה נפוץ בעיקר בשנות החמישים והשישים. הפסולת סופקה כאסבסט גולמי – אבקה או גושי חומר סיבי, שנפלטו בתהליך היצור. בין היתר שימשה הפסולת לצורך כיסוי דרכים, חצרות, תשתית ללולים ורפתות. בשל המיקום של המפעל, סמוך לנהריה, עיקר השימוש בפסולת האסבסט נעשה באזור הגליל המערבי.

סיבי האסבסט, כשהם משתחררים לאוויר, מהווים חומר מסוכן העשוי לגרום למחלות קשות.

יש להדגיש כי האסבסט מסוכן רק כתוצאה משאיפת סיבי אסבסט. מוצרי אסבסט צמנט מוגמרים ושלמים או פסולת אסבסט קבורה ומבודדת מפני השטח אינה מהווה סכנה.

אסבסט דורש טיפול במקרים הבאים

  • כאשר הוא מופיע כמצע או בתערובת במצע במשטח חשוף לאוויר.

  • שטחים שהמצע בהם הוא פסולת אסבסט חשופה.

  • כל פעולה המצריכה חפירה בשטח שבו הוטמנה פסולת אסבסט או שצופתה בפסולת אסבסט.

  • כל פעולה עם מוצרי אסבסט שעלולה להביא לשחרור סיבי אסבסט לאוויר (חיתוך, ניסור, קידוח, פירוק וכו')

פעולות שיש לנקוט כשיש חשד להימצאות אסבסט

  1. לוחות אסבסט (גגות, מבני מחסנים וכו') שאינם מתפוררים ושאינם דורשים פירוק יש לוודא שאינם שבורים או מתפוררים. במידה והלוחות שלמים לא נשקפת כל סכנה מהאסבסט. על מנת למנוע התפוררות מומלץ לצבוע בחומר "אינקפסולנט לטקס" המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. הצביעה בחומר זה תמנע שחרור של סיבי אסבסט בודדים לאויר.

  2. אין לבצע כל פעולות שפוגעות בשלמות הלוחות במידה. יש לפעול לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

  3. בגינות וחצרות בהם נמצאים שברי אסבסט צמנט – יש לפעול לפי המנחיות של הועדה הטכנית לאבק מזיק לפירוק ופינוי גגות אסבסט ששטחם עד 50 מ"ר .

  4. בכל מקרה של חשד להימצאות אסבסט פריך יש לדווח על כך מיד למח' תברואה ברשות המקומית וכן לאיתמר יפה מאיגוד ערים לאיכות הסביבה או למר חיים אלבז (050-6233023) , מפקח אסבסט ארצי של המשרד לאיכות הסביבה.

קישורים בנושא

רכז אסבסט באיגוד

איתמר יפה    טלפון: 9888633- 04     שלוחה 5    מייל : itamar@ecowest.co.il

גיא סילפן    טלפון : 04-9888633    שלוחה 3 מייל : guy@ecowest.co.il

קבצים להורדה

bottom of page