top of page
Sound Scale

רעש

כללי:

הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז..

אחת הבעיות הקשות, שהאזרח עלול להיתקל בהן באזור מגוריו, היא רעש סביבתי הנגרם ממקורות שונים הסמוכים לביתו.

בישראל, המושפעת מהאקלים הים-תיכוני, החלונות פתוחים במשך רוב חודשי השנה ובשעות רבות של היממה, ולכן הרעש הסביבתי עלול להיות מטרד קשה וממושך.

מקורות הרעש אליהם תושבי האיגוד חשופים הינם רבים ומגוונים: כלי תחבורה שונים, פעילות חקלאית, פעילות תעשייתית, אתרי בנייה, מערכות הגברה בגני ארועים (בעיקר בקיץ), מסגדים  ועוד.

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מפקח ומודד מפגעי רעש. רכז הרעש מודד את רמות הרעש בעזרת ציוד מתקדם. במידה וקיים רעש שחורג מהתקנות מעביר רכז הרעש באיגוד דיווח מפורט  לרשות המקומית ולמשרד להגנת הסביבה. האיגוד מלווה את הטיפול ומייעץ לגופים המרעישים על שיטות ואופנים להפחת הרעשים עד להתאמת הרעשים לתקן הקבוע בחוק. 

באיגוד 2 מודדי רעש מורשים ומנוסים, שעברו הכשרה והוסמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה.

קישורים רלוונטיים

bottom of page