top of page

קרינה

כללי:

פרוייקטים מרכזיים

הקרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים.

הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת.

בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה:

 • ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול

 • בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור

 • גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי

 • אנטנות סללוריות

 • רשת החשמל

 • מיקרוגל

 • רשת אינטרנט אלחוטית

קרינה מייננת

קרינה מייננת היא קרינה שהאנרגיה שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות לאטומים בודדים ואלקטרונים חופשיים, דהיינו ליינון של החומר.

 

יינון הוא תהליך בו אטומים מאבדים, או לעתים מקבלים אלקטרונים. כך הם הופכים להיות טעונים במטען חשמלי ונקראים בשם יונים (Ions).

כאשר קרינה מייננת עוברת בחומר ומייננת אותו, היא מאבדת מעוצמתה.

קרינה מייננת ניתן למצוא בחומרים רדיואקטיביים, מכשירי רנטגן ומאיצים, גז ראדון טבעי וחומרים רדיואקטיביים בחומרי בניין ועוד.

קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת היא קרינה אלקטרומגנטית שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים.

בחיי היום-יום אנחנו חשופים לקרינה בלתי מייננת בכל מקום ממקורות שונים:

 • קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד (ELF – Extremely Low Frequency) שמקורה במתקני החשמל

 • קרינה בתחום תדרי הרדיו (RF), שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית: טלפוניה ניידת, רשתות סלולאריות, מתקני שידור לטלוויזיה, לרדיו ולאינטרנט.

 • קרינה של האור הנראה

 • קרינה של אינפרא-אדום

 • חלק מתחום האולטרא-סגול

 • לייזרים

 • בתחום גלי הרדיו, לדוגמא, ידועה תופעת החימום, והשפעות אחרות, השפעות א-תרמיות אינן מוכחות עד היום, אך מהוות עדיין נושא למחקרים רבים.

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מפקח ומנטר אך ורק על קרינה בלתי מייננת. מודד קרינה באיגוד מבצע בדיקות קרינה חשמלית (ELF) וסלולרית (RF) . תוצאות בדיקות מפורסמות בפרק "קבצים להורדה".

קישורים רלוונטיים

קבצים להורדה

bottom of page