top of page

איגוד ערים לאיכות סביבה - גליל מערבי

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי הוקם ב- 1983. האיגוד פועל בתחומי 17 רשויות, בהן 350,000 תושבים בשטח של 750,000 דונם.

ארבע ערים - נהריה, כרמיאל, עכו ומעלות תרשיחא

שלוש מועצות אזוריות – משגב, מעלה יוסף ומטה אשר

ועשר מועצות מקומיות - שלומי, כפר ורדים, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, מעיליא, מזרעה, אבו סנאן, ג'וליס, כפר יאסיף,ינוח ג'ת ופסוטה.

תפקידי האיגוד, כרשום בצו איגוד ערים לאיכות הסביבה (גליל מערבי), התשמ"ג – 1983 הינם לפעול ככל הדרוש לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים בתחום האיגוד. עובדי האיגוד, בעלי השכלה בתחומים הרלוונטים, עוסקים בפיקוח וייעוץ הנוגעים לכל ההיבטים הסביבתיים של תעשיה (מפעלים, מלאכה), חקלאות (רפתות, לולים, קומפוסט ואחרים), אקולוגיה,  מסחר (מרכזים מסחריים, תחנות תדלוק), אתרים להטמנת פסולת, מתקני טיפול בשפכים, חומרים מסוכנים ועוד.


כמו כן משמשים עובדי האיגוד כמלווים וממריצים של הרשויות המקומיות בהיבטים הסביבתיים השונים (מחלקות תברואה ואיכות סביבה, חינוך, תכנון אסטרטגי, הנדסה, רישוי עסקים).


חלק גדול מעבודת האיגוד מוקדש לחינוך סביבתי לפלחי האוכלוסייה השונים: בתי ספר, גני ילדים, מתנס"ים ומרכזים קהילתיים, תנועות נוער ומבוגרים. 

האיגוד מנוהל ע"י מועצה המורכבת מ-24 נציגי הרשויות החברות באיגוד. יו"ר האיגוד הוא מר דוד מלכה ומנכ"ל האיגוד – הגב' לורנס עמר. משרדי האיגוד ממוקמים ברחוב דרור,בכרמיאל.

אודות האיגוד
bottom of page