top of page
Waste Management

פסולת ומיחזור

אודות פסולת ומיחזור:

אחד השירותים החשובים שרשות מקומית נותנת לתושביה הוא פינוי הפסולת . לפי חוק, מחויבות הרשויות מקומיות לפנות את הפסולת לפתרון קצה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה :אתרי הטמנה, מפעלי מחזור מאושרים .

עד לשנת 1993, כל רשות הייתה מפנה את הפסולת שנוצרה בתחום שיפוטה למזבלה פרטית מקומית, דבר שגרם למטרדי ריח ולאורך השנים גם לזיהום הקרקע ובכמה מקרים לזיהום מקורות מים .

 

ביולי 1993 קיבלה הממשלה החלטה להסדיר את הטיפול בפסולת ברמה לאומית על פי קריטריונים ודרישות סביבתיות.

 

החלטת הממשלה כללה : סגירת רוב אתרי הפסולת המקומיים , שיקום מטמנות אזוריות, פיקוח על תחנות מעבר והפעלת אתרי הטמנה מרכזיים.

מאז ננקטו צעדים נוספים משמעותיים להסדרת הטיפול בפסולת בארץ ובמקביל למניעת הטמנה לאור העובדה כי מצד אחד כמות הפסולת הולכת וגדלה ובקצב אף מהיר יותר, נפח הטמנה הולך ופחת .

השלבים המשמעותיים להסדרת הטיפול בפסולת בארץ:

 • הכנסת תנאים לרשיון עסק באתרי פסולת ,1998

 • תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור (חובת פינוי פסולת למחזור) -1998

 • חוק הפיקדון על מיכלי משקה – 1999

 • גביית היטל הטמנה דרך תיקון מס' 4 לחוק הפיקדון ,2010

 • החוק להסדרת הטיפול באריזות ,2010

 • עדכון סכומי היטל ההטמנה , בהתאם לצו שמירת הנקיון (שינוי תוספת לחוק), 2011

 • חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 2012

עיקרי עיסוקה של רכזת תחום הפסולת באיגוד הם :

 • פיקוח על מתקנים ואתרים לטיפול בפסולת ועמידתם בתנאים לרישיון עסק , מרגע הקמתם, במהלך תפעולם ועד לסגירתם ושיקומם בהתאם לתכנית שיקום מאושרת.
  בתחום האיגוד קיימים שני אתרים להטמנת פסולת:

  אתר הטמנת פסולת מעורבת- עברון
  מטמנת עברון נמצאת  בשטח קיבוץ עברון (ליד נהריה). המטמנה החלה בפעילותה בשנות ה-70 המוקדמות, בתחילה לצורך מילוי ושיקום של בורות מחצבת כורכר ישנה, ולאחר מכן כמענה לצורכי הטמנת אשפה ביתית לישובי הגליל המערבי.
  המטמנה נכללת בתמ"א 16 כאחת המטמנות המאושרות לפסולת ביתית בישראל. 


   

       אתר הטמנת פסולת יבשה ופסולת בניין- לגמון
     
 מטמנת לגמון הינה אתר הטמנת פסולת אשר קלט באופן סדיר פסולת בניין ופסולת יבשה במהלך שנים 2007-1997.
       החל משנת 2007 ועד היום, פעילות המטמנה הצטמצמה באופן ניכר, כך שהיא קולטת אך ורק פסולת אסבסט- צמנט
       ארוז בתא ייעודי. 
       לפי כך, דוחו"ת סיכום הפעילות כוללים דיווח על פליטות והעברות לסביבה בלבד.  

 

 • קידום פרויקטים למניעת הטמנה: קידום המחזור או כל חלופה אחרת מאושרת והפחתת פסולת במקור ברשויות המקומיות ובתעשייה .

מיפוי מפגעים סביבתיים

מיפוי מפגעים סביבתיים

ב-2009 ביצע איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי עבור "יזמות קרן אברהם" ובמסגרת הפעילותן ב"מיזם מרקם בגליל", איתור ומיפוי מפגעים סביבתיים ברשויות השותפות במיזם: כרמיאל, סכנין, מ.א.משגב, עראבה, שאע'ור, רמה ,נחף, כפר ורדים, שעב וכאוכב אבו-אל-היג'א – סה"כ 10 רשויות מקומיות .

הדו"ח הוגש במאי 2010 והוצג במפגש שכלל ראשי רשויות של רשויות המיזם, נציגי רשויות ואנשי ציבור. הסקר מתמקד בקבלת תמונה עדכנית ומקיפה למצב המפגעים הסביבתיים באזור.

מפגעים סביבתיים נחלקים לגלויים (מפגעי פסולת, ביוב,רעש, תפיסת שטחים פתוחים) ולנסתרים (קרינה, מפגעי ריח) והסיבות להיווצרותם לרוב נובעות כתוצאה מבעיות בתחזוקת תשתיות, היעדר מודעות, כשל ניהולי ו/או תקציבי ברשות .

עבודה זו מתמקדת במפגעים השכיחים ביותר בעיקר באזור זה : מפגעי פסולת, מפגעי ביוב, בעיית תכנון ושטחים פתוחים.

פרוייקט "סביבה שווה"- הסדרת משק הפסולת ביישובי המיעוטים במרכז וצפון הארץ 

תכנית סביבה שווה מבוססת על החלטת ממשלה מס' 1496- הסדרת משק הפסולת במגזר הערבי - ביישובי המיעוטים.
מטרת העל של התכנית: 
יצירת שינוי משמעותי בניהול מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה בישובים, תוך מזעור ההשפעות הסביבתיות,
שיפור השירות הניתן לתושבים בישובים אלה, וכתוצאה מכך, שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מקיפה 74 רשויות מקומיות ותקציבה הכולל עומד על כ-210 מיליון ש"ח.

באזור הגליל המערבי מתקיימת התכנית ב-14 רשויות מקומיות.

התמיכה הכספית מהמשרד להגנת הסביבה ניתנת לרשויות המקומיות להסדרת משק הפסולת עבור:

 • הכנת תכניות לכלל הרשויות (מצב קיים, מיפוי מפגעים, חלופות והמלצות לטיפול במערך הפסולת לסוגיה).
  להכנת התכנית חולקו הרשויות ל-2 קבוצות עם רצף גיאוגרפי- מקבץ ינוח-ג'ת ומקבץ מזרעה.

 • ליווי מקצועי לכל רשות.

 • סילוק מפגעי פסולת ושיקום מפגעים.

 • פרויקטים סביבתיים נלווים לפעולות שיקום המפגעים.

קבצים להורדה

רכזת תחום פסולת באיגוד:

לורנס עמר   טלפון: 04-9888633  שלוחה 6            מייל:  laurence@ecowest.co.il

bottom of page