top of page

אקולוגיה

פרוייקטים מרכזיים

רקע כללי

אזור הגליל המערבי ייחודי בנוף הארץ. נחלים חורצים אותו מהרי הגליל הגבוהים ועד לים התיכון ויוצרים נוף מרשים. האזור  מאופיין בערכי טבע יוצאי דופן הכוללים עושר של מיני צומח וחי, נחלים, מעיינות, מצוקים ועוד. נוספים על כך מבצרים מפוארים ושרידי יישוב וחקלאות קדומה וכן פסיפס הקהילות העכשווי.

באזור מתקיימים תהליכי פיתוח ובנייה מתמידים וכן ישנם שטחי חקלאות רבים הסמוכים לשטחים הפתוחים. יישובי הגליל המערבי מגוונים וכוללים ערים, כפרים, ישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים המשתלבים יחד עם השטחים הפתוחים הרבים ליצירת מרקם כפרי פסטורלי.

שמירה על הטבע והסביבה באזור חיונית בכדי לשמור על ערכי הטבע הייחודיים ועל איכות חיי התושבים ולקדם ולחזק את התיירות, החינוך והקהילה.

אקולוג איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יפעל לשמירה על הטבע באזור בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות.

תפקידי האקולוג באיגוד ערים לאיכות הסביבה:

 • עידוד שמירת טבע ברשויות, בישובים, במפעלים ובמוסדות השונים הכוללתפעולותשמירה וטיפוח החי והצומח המקומיים לצד אלה הקיימים.

 • עבודה משותפת עם האגפים הרלוונטיים ברשויות: תברואה, הנדסה, שפ"ע,גינון, חינוך ועוד.

 • עבודה מול גורמי חוץ: קרן קיימת לישראל, רשות שמורות הטבע והגנים, רשויות ניקוז נחלים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

 • העלאת המודעות לנושאי טבע וסביבה בקרב הציבור הרחב כולל עידוד יוזמות ציבוריות וחינוכיות בתחום.

 • ליווי פרויקטים תכנונים והנדסיים.

 • מעורבות בוועדות היגוי ותכנון.

 • עידוד פיתוח ממשקים חסכוניים וסביבתיים בנושאי גינון, תאורת חוץ, הדברה ועוד.

 • ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות בנושאי מינים מזיקים ומינים פולשים.

 • קידום חקלאות משמרת סביבה.

 • ניטור מתמשך של אתרי הטבע באזורוקידום וליווי סקרים אקולוגיים.

 • כתיבת קולות קוראים בנושאי טבע וסביבה.

 • הקמת מאגר ידע בנושאים הרלוונטיים ועידוד שיתופי פעולה בין הרשויות והגופים השונים באמצעות ימי עיון, כנסים, פורומים ועוד.

רכזת אקולוגית באיגוד:

יעל הרטמאיר    04-9888663,   שלוחה 7,    Yael@ecowest.co.il

גינה מזמנת מאביקים

שתילה של גינה מזמנת מאביקים בחצר האיגוד

באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי נערכה באביב שתילה של גינה מזמנת מאביקים.


בישראל ובעולם קיים פיתוח מואץ הכולל בנייה והרחבה של ישובים, סלילת דרכים, הקמת אזורי תעשייה ותעסוקה וכדומה. לצד ההתפתחות וההתחדשות החשובות חלה ירידה חמורה בשטחים הפתוחים הטבעיים, הגוררת הפחתה בעושר ובמגוון הצמחים וחיות הבר.


צמצום שטחים טבעיים בהם גדלים צמחי בר גורם לירידה בבעלי החיים המשמשים כמאביקים לפרחי הבר- פרפרים, דבורים, חיפושיות ועוד.


אחת הדרכים לתיקון הנזק היא על ידי גינון בצמחים מושכי מאביקים- עם עדיפות לצמחי בר מקומיים לאזור. כך ניתן לייצר עבור המאביקים בתי גידול מלאכותיים שיפצו במעט על איבוד סביבת המחייה הטבעית.
גינה מזמנת מאביקים פשוטה יחסית להקמה וכוללת צמחי צוף המספקים למאביקים מזון וצמחים פונדקאים המספקים לפרפרים אתרי הטלת ביצים.


לצד חשיבותן האקולוגית הרבה, גינות מושכות מאביקים שופעות בפריחה נאה לעין המשמחת את המתבונן ומקנות הזדמנות להביט מקרוב בפרפרים ובבעלי חיים אחרים שאינם נפוצים בסביבה האורבנית הצפופה.

שמירת וטיפוח טבע במפעלים

שמירת וטיפוח טבע במפעלים

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יתמוך בשלושה פרויקטים של שמירת וטיפוח טבע במפעלים.

מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי, "אנו מאמינים בקהילה ככוח המקדם נושאים סביבתיים היות והשמירה והטיפוח של הסביבה נוגעים לכל אדם: בביתו, בקהילתו ובמקום עבודתו".

 

לאחרונה פרסם האיגוד קול קורא ייחודי מסוגו במסגרתו הוזמנו מנהלים ועובדים במפעלים הנמצאים בתחום האיגוד להציע יוזמות לשמירה וטיפוח הטבע בחצרות המפעלים ובסביבתם. מבין ההצעות שהוגשו לאיגוד נבחרו שלוש יוזמות בהן יתמוך האיגוד: תיבות קינון לציפורים ועטלפים בפארק התעשייה תרדיון, מערכת השקיה ירוקה לאיסוף מי מזגנים ולהשקיית סביבה ירוקה במשרדי חברת בריז אנימציה בע"מ וכן הקמת גינה אקולוגית וגינון מקיים בשילוב אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים במפעל כתר מחסנים הזרקה. כל אחת מהיוזמות תהנה מתקציב מטעם האיגוד.

אקולוגית האיגוד יעל הרטמאיר פירטה כי מטרות הפרויקטים הן העשרה של הטבע בחצר המפעלים, מזעור השפעות המפעל על הטבע והעלאת מודעות עובדי המפעל לחשיבות השמירה על הטבע והסביבה.

יו"ר האיגוד דוד מלכה, "אנו מצפים לפניות רבות יותר בשנה הבאה ולהעמקת המגמה של פיתוח הטבע גם במקומות בלתי צפויים לכאורה, כאזורי תעשיה. התמיכה בפרויקטים במפעלים מצטרפת לתמיכה של האיגוד בעשרות מיזמים קהילתיים בישובים. בכך הופכת הקהילה שלנו לערכית יותר ומקיימת יותר".

קורס טבע ביער

קורס טבע בעיר – שמירת טבע ושטחים פתוחים בכרמיאל וסביבתה

טבע ועיר- האם מדובר בשני מושגים שיכולים להתקיים יחדיו או בשני הפכים? בכדי לענות ולספק מידע על סוגיה זו יזמו איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי ועיריית כרמיאל קורס "שמירת טבע ושטחים פתוחים בכרמיאל וסביבתה".

במפגש הראשון סיפר פרופ' אורי שיינס על שמירת טבע בארץ ובעולם והציג את ארגון TIME העולמי לשמירת טבע אותו הקים. בעקבות המפגש החליטה העירייה לעודד את המשתתפים ליטול חלק פעיל בשמירה על הטבע ולממן את רישומם כחברים בארגון TIME.

המפגש השני נחלק לשני חלקים. בחלקו הראשון סיפר ד"ר עמית דולב, אקולוג מחוז צפון של רשות הטבע והגנים, על הטבע המקומי לאזור, הוא החורש הים תיכוני. עמית הציג את מאפייני החורש, חיות הבר שבו ודיבר על האופן שבו האדם משפיע עליו ומושפע ממנו. ההרצאה המעניינת העלתה שאלות רבות בקרב המשתתפים שהפכו את ההרצאה לרב שיח מרתק.

בחלקו השני של המפגש סיפרה עילית בלוך, רכזת חינוך וקהילה באיגוד, כיצד תושבים יכולים להיטיב עם הטבע באזור מגוריהם. עילית הציגה דוגמאות ליוזמות קהילתיות בישובי האזור בהן תושבים בגילאים שונים נרתמים לשמר ולטפח את הסביבה והטבע וכך גם נוצרים קשרים חברתיים ואחווה קהילתית.

במפגש השלישי סיפרו שוש עינב, מנהלת מחלקת הגינון בעיריית כרמיאל ודבי לרר, מתכננת נוף המספקת ייעוץ לעירייה, על מהפכת הגינון המקיים ותרומתו לאדם ולטבע, תוך מתן דוגמאות מהעיר כרמיאל. המשתתפים למדו כי גינון מקיים מכיל עקרונות שקל ומומלץ ליישם בעיר אך גם בחצר הבית.בהמשך המפגש סיפרה יעל הרטמאיר, אקולוגית האיגוד, על הטבע העירוני באזור הגליל המערבי ומאפייניו והציגה את נושא סקרי הטבע העירוני בשיתוף הקהילה ככלי חשוב לשמירת הטבע בארץ.

במפגש הרביעי והאחרון התקיים סיור בשטחים פתוחים שונים בכרמיאל בליווי של אורי ערד ממכון דש"א. גולת הכותרת של הסיור הייתה הביקור בתל זגג, אתר טבע עירוני ייחודי ומרתק. המשתתפים התנסו בסקר כללי של המצאי באתר והבינו את החשיבות בעריכת סקרי טבע עירוני ובהכרת אתרי הטבע הקיימים בעיר, המאפשרות יצירת תכנון וממשק מתאימים של אותם אתרים ובכך שמירה על הטבע העירוני לאורך זמן.

 

כדי להגן ולטפח את הטבע בסביבה הקרובה יש צורך בפעולה של מקבלי ההחלטות אך לא פחות חשובה היא התגייסות התושבים לטובת העניין.

נדרשים תכנון וממשק מושכלים של שטחים פתוחים בתוך העיר בכדי להגן על הטבע העירוני וכן נדרשת מעורבות הציבור בשמירה וטיפוח הטבע העירוני ע"י יוזמות תושבים ושיתופי פעולה.

 

איגוד ערים לאיכות הסביבה מעוניין לאגד ולטפח קבוצות תושבים אשר שמירת טבע וסביבה קרובות לליבם, בשיתוף עם רשויות האיגוד.

אקולוגיה בתכנון ופיתוח

אקולוגיה בתכנון ופיתוח

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מספק ייעוץ אקולוגי לרשויות המקומיות, לעסקים וגופים שונים באזור בנושאי תכנון ופיתוח.
האיגוד פועל לעידוד וקידום הטמעה של עקרונות אקולוגיים בתהליכי תכנון ופיתוח, ושם דגש על חשיבות שמירת השטחים הפתוחים באזור הגליל המערבי.

זיהום אור

זיהום אור


-  האיגוד מבצע הסברה ומייעץ לרשויות, מפעלים ועסקים שונים אודות התייעלות

    אנרגטית ומניעת זיהום אור.
-
 "אור מכוון" קבוצה של מתנדבים הפועלת לקידום חיסכון אנרגטי בתאורת החוצות, 

    לשפר את איכותה ולהקטין את הפגיעה באזרחים ובטבע שנגרמת על ידי זיהום האור.
-  
סרטון בנושא זיהום אור והשלכותיו על הסביבה והטבע- הופק על-ידי IDA

    (האגודה הבינלאומית לשמיים חשוכים). תורגם לעברית ע"י ד"ר נעם לידר- רשות הטבע והגנים. קריינות- זהר לידר.

טיפול בצמחים פולשים במחצבות

טיפול בצמחים במחצבות

מחצבת אושרת

צמחים פולשים הם מיני צמחים שהגיעו לארץ מארצות זרות ומתפשטים במהירות תוך גרימת נזק לטבע המקומי, 
לתשתיות, לחקלאות, לבריאות ולתיירות. מחצבות הן שטחים מופרים בהן צמחים פולשים מצליחים להתבסס בקלות ומופצים 
לאזורים נוספים בארץ בתוך האגרגטים שמובלים במשאיות היוצאות.
איגוד ערים לאיכות הסביבה מקדם פעילות למיגור צמחים פולשים במחצבות אשרת וחנתון בשיתוף עם הנהלת המחצבות.

מחצבת אשרת נרתמת לטיפול בצמחים פולשים                                       

הטוב, הרע והמחצבה- המיזם למיגור צמחים פולשים במחצבת אשרת

מחצבת חנתון

ייעוץ אקולוגי לרשויות

ייעוץ אקולוגי לרשויות

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מייעץ לרשויות המקומיות ולגופים שונים בנושאים אקולוגיים.
להלן מספר דוגמאות:
- הנחיות מרחביות בכרמיאל
- הנחיות לתכנון מקיים במשגב
- מפגש בנושא זיהום אור במשגב
- גבעת התעש במעלות
- כביש 895
- העצמת טבע עירוני בגינות קהילתיות במטה אשר
- תכנון שביל מטה אשר
- טיפול בשפני סלע בג'וליס
- טיפול בשפני סלע במעלות
- טיפול בימשושים במאגר מים במטה אשר

מינים מזיקים

מינים מזיקים

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מייעץ לרשויות המקומיות בנושא טיפול במינים מזיקים- יתושים, חזירי בר, שפני סלע, תנים ושועלים וכו'.

טיגריס אסייני-דף מידע בעברית

טיגריס אסייני-דף מידע בערבית

כנס חירום למניעת התפשטות נגיף הזיקה

מדריך הדברת יתושים ידידותית לטבע בהוצאת החברה להגנת הטבע

מידע חשוב לפני ביצוע הדברה ע"י מדביר

מניעת שריפות

מניעת שריפות

שירותי מערכת אקולוגיים

שירותי מערכת אקולוגיים

הטבע הסובב אותנו כולל מערכות אקולוגיות בהן מתקיימים מגוון בתי גידול,
בעלי חיים, צמחים, תהליכים שונים ועוד. מגוון זה מספק לנו שירותים רבי ערך שירותי המערכת האקולוגית.

יחד עם שירותים מובנים מאליהם כמו מים נקיים ומזון, המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים נוספים כמו האבקה, ויסות
אקלים ובקרה על מחלות ובנוסף לכך מספקות תועלת רוחנית והנאה. שירותים אלה ואחרים חיוניים לקיומנו ולהמשך הצמיחה והקידמה של אוכלוסיית בני האדם.
בעשרות השנים האחרונות חלה הדרדרות במצבן של המערכות האקולוגיות בעולם מה שהוביל לפגיעה בשירותים שהן מספקות לאדם. 
מתוך הבנה של התלות הקיימת בין האדם לטבע עולה הצורך לשמור על הטבע ולפעול לצמצום ההשפעות השליליות עליו, בכדי להגן על נכסי הטבע עבורנו ועבור הדורות הבאים.

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מבקש לקדם את ההיכרות עם נושא שירותי המערכת האקולוגית והבנת תרומתם החשובה לאיכות החיים, ממנה עולה הצורך בשמירה על הטבע והסביבה.

תכנון גן אקולוגי המדגים את שירותי המערכת האקולוגית המתקבלים מהטבע יענה על מטרות אלו.

bottom of page