top of page

מערך ניטור איכות אוויר ארצי

בישראל פועל מערך ניטור אוויר ארצי (מנ"א) המונה יותר מ- 100 תחנות ניטור הפזורות מהגליל בצפון ועד אילת בדרום. תחנות הניטור מופעלות על ידי הגופים הבאים: איגודי ערים לאיכות סביבה, רשויות מקומיות, חברת החשמל, מפעלי תעשייה והמשרד להגנת הסביבה. תחנות ניטור פועלות בישראל החל משנות השמונים של המאה העשרים ובהיקף רחב יותר מעשר שנים ברציפות.​

מערך הניטור בודק ריכוזים של מספר מזהמים עיקריים כגון: חלקיקים (אבק מרחף), תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, פחמן חד חמצני ואוזון.​

בגליל המערבי, קיימות שתי תחנות ניטור:

תחנת ניטור גליל מערבי הממוקמת בבית ספר מגדים בכרמיאל ותחנת ניטור בכפר מסריק .

בנוסף מופעלת על ידי מהגנ"ס גם תחנת ניטור ניידת,  המגיעה לפי הזמנה לאזור מסוים לתקופה מוגבלת.

תחנת ניטור אוויר נייחת
bottom of page