top of page

קורס להכשרת פעילי סביבה בנהריה

קורס פעילי סביבה נהריה 2020.jpg

קורס להכשרת פעילים בנושאי סביבה וקיימות התחיל בתאריך 15/2/2020בנהריה!
למפגש הראשון הגיעו קרוב ל- 70 תושבים!

התחלנו עם ברכות מראש העיר רונן מרלי וסגנו אייל וייזר וכן מילים חמות מיעקב כהן, מנהל אגף תברואה ואיה"ס
ומיוכי דוברצקי - מנהלת מתנדבים מתנועת של"ם.

ד"ר אמיר פרלברג מנהל יחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א הרצה על המגוון הביולוגי בחוף הגליל המערבי.

הקורס מתקיים ביוזמה והובלתה של עיריית נהריה בשיתוף עם האיגוד. לפנינו עוד 6 מפגשים מרתקים.

מפגש שני- בתאריך 29/1/2020, שוב נפגשנו במועדון אוסישקין לדון בנושאים של איכות סביבה.

ביוזמת אייל וייזר, סגן ראש עיריית נהרייה, ובשת"פ עם האיגוד, אנחנו מקיימים סדרת מפגשים בנושאים סביבתיים.

הפעם התמקדנו בנושא תכנון, בינוי ופיתוח בחופה של נהריה ובכלל, לצד מעורבות התושבים בנושאים אלו.

האדריכל טל חמי, הציג את התכניות והאתגרים הקשורים בנחל הגעתון ובטיילת של נהריה.

תום פישר, תושב פעיל סביבתי, הציג את הדרכים והכלים בהן תושבים יכולים לדעת על התכניות בקרבת ביתם ועל יכולתם להיות שותפים.
יובל אלון, יו"ר קבוצת קיימא בגליל המערבי, סיפר על ההצלחות והאתגרים במאבקיהם ועל השותפות עם הרשויות והגופים הפועלים באזור.
השתתפו מעל 50 תושבים והייתה התעניינות רבה.
להלן רשימת הקישורים לאתרים שבאמצעותם ניתן לעקוב אחר פעולות מוסדות התכנון :

1. אתר המפות הממשלתי www.govmap.gov.il

באתר זה, באמצעות היישום "איתור תכנית בניין עיר" ניתן לצפות בתכניות המאושרות על הקרקע, בחיפוש על פי מיקום או לפי מס' תכנית.

2. אתר "קווים כחולים" של מינהל התכנון https://ags.iplan.gov.il/xplan

באתר זה ניתן לצפות על גבי מפה בכל התכניות שנמצאות במערכת המקוונת של מינהל התכנון. התכניות המוצגות יכולות להיות בכל אחד מהשלבים של הליכי אישור תכנית, מהכנה דרך הפקדה ועד תכנית מאושרת. כדי לדעת מה הסטטוס של התכנית יש ללחוץ עליה.

3. אתר "מעירים" (יוזמה חברתית שאינה ממשלתית) www.meirim.org

באתר זה ניתן להירשם ולקבל הודעות יזומות מהמערכת לגבי כל תכנית שתתווסף למערכת המקוונת של מנהל התכנון כשהיא ברדיוס אותו אתם בוחרים בעת ההרשמה.גם כאן, התכניות יכולות להיות בכל אחד מהשלבים של הליכי אישור תכנית.

מפגש שלישי בתאריך 12/2/2020- יוזמות של תושבים

מפגש רביעי בתאריך 26/2/2020- טיפול בפסולת ומחזור

bottom of page