להרשמה מלאו את פרטיכם בטבלה מטה
הרשמה למפגש זום בנושא הנחיות להדברה מקיימת בבתי גידול מימיים
26.1.21, יום ג', בשעה 10:00