top of page

קריאה לעידוד יוזמות קהילתיות - 2017

הפעילות של היוזמה הקהילתית-סביבתית של "שביל גלעד" בבי"ס יסודי משגב כבר החלה בתחילת שנת הלימודים  - הורים, תלמידים וצוותי חינוך פועלים במרץ לאורכו של השביל.

...וזוהי רק ההתחלה

בשעה טובה ומוצלחת תכנית יוזמות סביבתיות-קהילתיות לשנת 2017 – 2018, יוצאת לדרך!

 

התכנית מאפשרת, זו השנה שלישית, לתושבים ביישובי האיגוד, להציע יוזמות לפעילות סביבתית ביישובם.

היזמים התבקשו לכלול בהצעותיהם, בין יתר הקריטריונים, שיתוף רחב ומגוון של אוכלוסיות מהיישוב ועשייה סביבתית ומקיימת.

 

בשבועות האחרונים הוגשו לאיגוד 31 הצעות מ - 8 רשויות שונות. 

ועדה ציבורית בחנה ובחרה את היוזמות, העומדות בצורה הטובה ביותר בקריטריונים שהוצבו.

נבחרו – 17 יוזמות מ- 6 רשויות.

 

כל יוזמה שנבחרה, תזכה לתמיכה כספית לביצוע התכנית שהוצגה ותמיכה מקצועית לאורך השנה.

אנשי ונשות המקצוע ברשויות שנבחרו, שותפים פעילים בליווי ותמיכה להצלחת התכנית. להם, תודתנו.

סך כולל של התמיכה מתקציב האיגוד- 74,000 ש"ח. 

ברכות לזוכים.

מאחלים לכל היזמים ולכל הקהילות, שמחה והנאה בעשייה . צוות האיגוד.

bottom of page