top of page

דבר יו"ר ומנכ"ל האיגוד

שלום לתושבי ושוחרי איכות הסביבה,

 

אנו מתכבדים להציג בפניכם את האתר החדש של איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. האתר מציג את הפעילות הרבה של האיגוד הפועל משנת 1983 לשמירה על איכות הסביבה ואיכות חייהם של התושבים ב-16 רשויות מקומיות.

האיגוד הינו אחד מהגופים הראשונים שפעלו בישראל בתחום איכות הסביבה. מאז נוסד האיגוד בשנת 1984 רכש הצוות המקצועי ניסיון ויכולות רבים בכל התחומים הסביבתיים המציבים אותו כאחד מהארגונים החשובים והמתקדמים בכל הנוגע לאיכות הסביבה בישראל.

 

אנו מאמינים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, התעשיינים, בעלי העסקים והחקלאים מולם ואיתם אנו פועלים. הניסיון מלמד כי במרבית המקרים נפסקים מפגעים וזיהומים סביבתיים בהדברות ובגיבוש תוכניות משותפות עם הגורמים המזהמים, בכך אנו מניחים את התשתית לעבודה משותפת בהווה ובעתיד.

 

בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא הסביבתי בכל העולם וגם בישראל. הציבור –תושבים ובעלי עסקים – בשטח האיגוד נרתמים באופן מתמיד לשמירה על הסביבה. כן מגלים התושבים מעורבות רבה בוועדות לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות ובישובים, מעורבות שמביאה לשינוי המציאות התכנונית והסביבתית.

 

בשטח איגוד ערים גליל מערבי מתגוררת אוכלוסייה שהיא מיקרו קוסמוס המאפיין את מדינת ישראל: יהודים, ערבים, דרוזים, דתיים וחילוניים, תושבי ערים ותושבי כפר. אנו מאמינים בחיים של שותפות ופועלים בכדי ליישם זאת בכל פעילויות האיגוד. ערכי השמירה על הסביבה הינם ערכים אוניברסאליים הנוגעים לכל אדם, באיגוד ערים גליל מערבי יוצרים ערכים אלו שותפות ואחווה בין התושבים ועל כך גאוותנו.

 

אנו מאחלים לכם גלישה מעניינת ומשכילה באתר האיגוד.

 

בברכה,

דוד מלכה – יו"ר האיגוד                לורנס עמר – מנכ"ל האיגוד

bottom of page