top of page

תנאים סביבתיים לעסקים קטנים

קריטריונים סביבתיים לעסקים קטנים:

לעסקים קטנים ולתעשיות ישנן השלכות סביבתיות שונות:

חוק רישוי עסקים קבע אילו עסקים הם טעוני רישוי וצריכים לקבל חוות דעת של המשרד לאיכות הסביבה על מנת לקבל רישיון עסק.

המשרד להגנת הסביבה חילק את העסקים השונים לארבעה סיווגים לפי מידת ההשפעה שיש להם על הסביבה.

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי הוסמך למסור חוות דעת לעסקים בעלי ההשפעה הסביבתית הקטנה יחסית המסווגים כעסקים מסוג C ומסוג D.

 

בין העסקים "הקטנים" אפשר למנות :

 • מוסכים מסוגים שונים (מכונאות, צביעה, חשמל)

 • מתקנים לרחיצת מכוניות

 • בתי קרור

 • מכבסות

 • ניהול קניון

 • אחסון חומרי הדברה

 • חומרים מסוכנים

 • חומרי נפץ

 • פינות חי ועוד.

 

לעסקים הללו ישנן השפעות שונות על הסביבה:

 • שפכים העלולים להוות סכנה לזיהום קרקעות ומי תהום – במוסך למכונאות השמנים למשל יש שפכי שמן רבים שלא תמיד נאספים או עוברים טיפול, כך גם במתקנים לרחיצת מכונויות בהם מבצעים רחיצת מנועים.

 • מטרדי ריחות כמו בעסקי מזון (הן מהבישול והן מהפסולת) בפינות חי

 • מטרדי רעש בבתי קרור, בעסקי מזון, בקניון ועוד.

 

כל אחת מההשלכות נלקחת בחשבון ולעסק ניתנים תנאים המהווים חלק מהתנאים לרשיון העסק שמצמצמים את המפגעים הפוטנציאלים שלו.

אנו ממליצים לכל אדם הפותח עסק בשטח האיגוד לפנות אלינו  על מנת לקבל הנחיות לתשתיות המתאימות ולאופן ההפעלה המומלץ על מנת למנוע מפגעים ומטרדים לסביבה.

תנאים סביבתיים לרשיון עסק:

קבצים להורדה:

רכז רישוי עסקים לעסקים קטנים:

איתמר יפה      טלפון: 04-988633  שלוחה 5      מייל : itamar@ecowest.co.il

bottom of page