top of page

השתלמות לתושבים במזרעה

קורס נאמני איכות סביבה  מתקיים  במזרעה. הקורס נערך ביוזמת איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, המועצה המקומית מזרעה ובמימון המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור.

במסגרת הקורס יתקיימו עשרה מפגשים וסיורים אשר מטרתם העשרת הידיעות בנושא איכות הסביבה ויצירת פרויקטים סביבתיים קהילתיים בישוב.

 

ראש המועצה המקומית מזרעה פואד עווד," המטרה שלנו היא לחולל שינוי בהתייחסות הקהילה והמוסדות בכפר לסביבה באמצעות ייזום ומימוש פרויקטים וזאת מתוך אמונה שהצבעים היפים הם החיוך של הטבע ושהכפר מזרעה יתהדר בקרוב בצבעים יפים, ובסביבה ירוקה ונקייה". מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי, "הקהילה בכל ישוב היא הכוח המניע המשמעותי ביצירת שינוי בתחום איכות הסביבה.

 

כאשר הפעילות בקהילה מבוצעת בתמיכת ושיתוף הרשות המקומית- כדוגמת מזרעה, אזי השינוי הופך לבר מימוש". לקורס נרשמו כארבעים משתתפים,  דבר  המעיד על נכונות ומעורבות.

רכזת חינוך סביבתי  באיגוד, עילית בלוך פירטה כי במסגרת הקורס יתקיימו הרצאות, סדנאות וסיורים בהנחיית אנשי המקצוע של האיגוד וגורמים נוספים.

 

בין התחומים: צרכנות נבונה ומודלים לשינוי התנהגות, פסולת ומחזור, ניקוי קרקע מאסבסט פריך, קרינה אלקטרומגנטית והשפעתה, טיפוח ושימור מגוון המינים וכן סדנא לבחירת ומימוש פרויקטים סביבתיים. יו"ר האיגוד דוד מלכה," האיגוד יוזם, מלווה ותומך בפרויקטים בקהילה בכל הישובים החברים באיגוד.

 

אנו עדים לשינוי סביבתי בישובים רבים וזאת הודות לשיתוף הפעולה בין הרשויות, הקהילה והגורמים המקצועיים ".

bottom of page