top of page

פרוייקט מדידות קרינת Wi-Fi בבתי ספר 2014-2015

האיגוד ביצע מדידות קרינת Wi-Fi בכל בתי הספר: התוצאה- אין קרינה חריגה

אין קרינה בלתי מייננת חריגה מרשתות אלחוטיות בבתי ספר בגליל המערבי.

כך עולה ממדידות שביצע איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי  בכל בתי הספר ב-16 הרשויות המקומית החברות באיגוד.
 

במהלך השנים 2014-2015 בוצעו מדידות קרינה מרשת אלחוטית ב-116 מוסדות חינוך (14 גני ילדים ו-102 בתי ספר)  הנמצאים ב16 רשויות באיגוד.  המדידות בוצעו ע"י חברת מוסמכת למדידות קרינה, בליווי מהנדס האיגוד אבירם גוטליב ובמימון האיגוד.

יודגש כי יש להבחין בין קרינה בלתי מייננת לבין קרינה מייננת : בלתי מייננת הינה קרינה שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום מין הסוג של קרינה מרשת אלחוטית, מרשת חשמל, רדיו ועוד.

קרינה מייננת לעומת זאת, מאפשרת הוצאה של אלקטרונים מהמסלולים סביב האטום של חומר (שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום)- חומרים רדיואקטיביים. 
הבדיקות בוצעו על ידי האיגוד בכדי לוודא שלא קיימת קרינה חריגה העלולה להזיק לתלמידים.

 

מהתוצאות עולה כי כל הבדיקות היו תקינות ולא נמצאה כל חריגה מהתקנות שקבע המשרד להגנת הסביבה לנושא וכן כי עוצמת קרינה בלתי מייננת מרשתות אלחוטית בבתי ספר ברחבי האיגוד נמצאה תואמת לבדיקות אחרות שנעשו בארץ בבתי ספר.

האיגוד ממשיך לבצע בדיקות קרינה במוסדות חינוך לפי בקשה מהרשויות.

bottom of page