top of page

רפתות

בגליל המערבי פועלות כיום כ- 40 רפתות חלב ועוד מספר מועט של מפטמות (רפתות בשר).

עיקר רפתות החלב נמצאות ביישובי המועצה האזורית מטה אשר והיתר, 2 במספר, במועצה האזורית  משגב.

הרפתות ממוקמות ב-12 קיבוצים וב-3 מושבים: עמקה, אחיהוד ובוסתן הגליל.

הרפתות נמצאות בפיקוח סביבתי של האיגוד בשיתוף המועצות האזוריות והמשרד להגנת הסביבה.

בעקבות ה"רפורמה במשק החלב" בתחילת שנות האלפיים, שודרגו תשתיות מרבית הרפתות באיזור. חלק מהרפתות חוסלו ואחרות התאחדו.

כיום, בעקבות "מתווה לוקר" , רפתות מושביות קטנות נמצאות בצומת דרכים- לגדול או לחדול. מאז תחילת המתווה נסגרו באיזור הגליל המערבי כ-5 רפתות מושביות, וידוע על עוד מספר רפתות מושביות אשר נמצאות בהתלבטות.

גם בחלק מהקיבוצים קיימת התלבטות האם לאחד רפתות, ליצירת יתרון לגודל והתייעלות.

 

לרפתות פוטנציאל להשלכות סביבתיות רבות בתחומי: זיהום אויר וריחות, רעש, מזיקים, זיהום קרקע ומקורות מים.

יחד עם זאת יש לזכור כי לרפתות תועלות סביבתיות, בין היתר הן מקור חשוב לקליטת פסולת מזון לצורך הזנה והגמעת הבקר (שאריות פירות וירקות, מי גבינה ועוד…), ולייצור זבל אשר משמש כתחליף לחומרי הדברה כימיים.

תפקיד רכז סביבה חקלאית באיגוד: פיקוח וייעוץ בהיבטים הסביבתיים, מתן חוות דעת בהיתרי בניה ורישיון העסק.

פרסומים בענף החלב

קבצים להורדה

bottom of page