top of page

פרויקט שיקום גבעת הרקפות באפק

האיגוד שותף בפרויקט של מועצה אזורית מטה אשר- לשיקום גבעת הרקפות באפק. רכזת החינוך והקהילה עילית בלוך ואקולוגית האיגוד יעל הרטמאייר מייעצות ומלוות את הפרויקט בהיבטים הקהילתיים והאקולוגיים.

bottom of page