top of page

דירים

בגליל המערבי פועלים כיום עשרות דירים לבשר וחלב של כבשים ועיזים.

דירי החלב, שמספרם מצומצם יחסית, נמצאים במושבים במעלה יוסף, ובודדים במוא"ז משגב ומטה אשר. לצד דירים אלו מתפתחת בחלק מהמקרים גם פעילות של ייצור גבינות וכן תיירות חקלאית.

​דירי צאן המיועדים לבשר נמצא בעיקר כפרים הערביים, חלקם במספרים בודדים מתחת לבית ומרביתם בדירים מסודרים סטטוטורית ובעלי תשתית חדשה.

​לדירי צאן פוטנציאל להשלכות סביבתיות (אם כי לא חמורות בהשוואה לגידולי בעלי חיים אחרים) בתחומי: זיהום אויר וריחות, רעש, מזיקים, זיהום קרקע ומקורות מים.

קבצים להורדה

bottom of page