top of page

פיקוח וניטור מחצבות

בשטח איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי שתי מחצבות פעילות גדולות (אשרת והנסון) לחציבה וגריסה של אגרגטים בגדלים שונים ("פוליה", "עדש", "שומשום", "חול" ועוד) ו-2 מחצבות מוזאיקה פעילות (כרמיאל, כאבול).

לכל המחצבות תנאים עדכניים לרישיון עסק, ב-2 המחצבות הגדולות מתבצע ניטור תקופתי של אבק שוקע ומרחף, וכן מתבצעים סיורים בעיקר בעונות המעבר.

ניטור אבק

כל המחצבות בשטח האיגוד, פרט למחצבות המוזאיקה, בהן לא מתבצעת גריסה, מחויבות בניטור אבק.

אבק מוגדר בתקנות "חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז, לרבות בצורת עשן, פיח או תרסיס".

האבק מחולק לשני סוגים בהקשר של מחצבות:

  1. אבק מרחף- אבק שגודל חלקיקיו קטן מ-30 מיקרון.

  2. אבק שוקע- אבק שאינו אבק מרחף.

זיהום אוויר בלתי סביר ממחצבה מוגדר ע"פ התקנות באופן הבא:

  • אבק שוקע, שמקורו במחצבה בכמות העולה, בגבול המחצבה, על 20 טון לקילומטר רבוע בחודש.

  • אבק מרחף, שמקורו במחצבה בכמות העולה, בגבול המחצבה, על 0.3 מ"ג למטר מעוקב במדידה הנמשכת 3 שעות רצופות, או 0.2 מ"ג למטר מעוקב במדידה הנמשכת 24 שעות רצופות.

קבצים להורדה

bottom of page