top of page

תמונות מטקס הסמכת בתי ספר ירוקים- 2017

טקס הסמכת בתי ספר ירוקים במעמד השר להגנת הסביבה

תזמורת בתי ספר מקלנסווה

הענקת תעודה לתיכון הבינתחומי לאמנויות ומדעים נהריה

מורה מובילה בתיכון הבינתחומי לאמנויות נהריה - אורית סלומון

הענקת תעודה לתיכון אופק - מ.א. מטה אשר בנוכחות ראש המועצה יורם ישראלי

מורים מובילים בתיכון אופק

הענקת תעודה למנהל חטב ינוח-ג'ת

תיכון אופק - מטה אשר

בית חינוך אופק - מטה אשר

בית חינוך אופק - מטה אשר

גינת ירק

גינת ירק

הורים ונוער מחדשים ריהוט ישן

הורים ונוער מחדשים ריהוט ישן

כיתת חוץ

כיתת חוץ

נבנתה על ידי התלמידים והצוות

למידת חוץ

למידת חוץ

דיון בנושא טביעת רגל אקולוגית

מתלה לייבוש בגדים ונעליים

מתלה לייבוש בגדים ונעליים

נעשה ע"י שימוש חוזר במאוורר ישן וצמיגים

מפגש עם הקהילה

מפגש עם הקהילה

סיור במטמנת הפסולת בעברון

סיור במטמנת הפסולת בעברון

עבודה בסדנא בנושאי חקר

עבודה בסדנא בנושאי חקר

סיור במפעל אקומיוניטי

סיור במפעל אקומיוניטי

מפעל למיחזור פסולת אלקטרונית בשילוב עובדים בעלי צרכים מיוחדים

ערוגת חלון-מי השקיה מאיסוף מי גשם

ערוגת חלון-מי השקיה מאיסוף מי גשם

פינת ערסלים מעודפי בד ממפעל באפק

פינת ערסלים מעודפי בד ממפעל באפק

פרויקט למניעית עישון

פרויקט למניעית עישון

פרויקט אינטראקטיבי למניעת עישון

פרויקט אינטראקטיבי למניעת עישון

חטיבת ביניים- ינוח ג'ת

קירות מדברים בינוח גת

קירות מדברים בינוח גת

ריהוט בשימוש חוזר בכיתות

ריהוט בשימוש חוזר בכיתות

נוטעים עצים וצמחיה חסכנית במים

נוטעים עצים וצמחיה חסכנית במים

פרויקט קהילתי - מקימים גינת ירק בן הילדים

פרויקט קהילתי - מקימים גינת ירק בן הילדים

חטב ינוח גת-ימי ניקיון בביהס

חטב ינוח גת-ימי ניקיון בביהס

די לחד פעמיים בחדר מורים

די לחד פעמיים בחדר מורים

אנשי הקהילה שותפים לפרויקט

אנשי הקהילה שותפים לפרויקט

הכשרת הצוות

הכשרת הצוות

גינה לי גינה לי בגן הילדים

גינה לי גינה לי בגן הילדים

מטפחים גינה בחטב יחד עם ההורים

מטפחים גינה בחטב יחד עם ההורים

חטב ינוח גת מנקים את ביהס

חטב ינוח גת מנקים את ביהס

תיכון בינתחומי למדעים ואומנויות - נהריה

פעילות בקהילה - ניקיון חופים

פעילות בקהילה - ניקיון חופים

פעילות מחוץ לביהס

פעילות מחוץ לביהס

קיר ירוק

קיר ירוק

קירות מדברים בתיכון בנהריה

קירות מדברים בתיכון בנהריה

שילוט בביהס לחיסכון באנרגיה

שילוט בביהס לחיסכון באנרגיה

הים מחזיר לנו את מה שאנחנו זורקים

הים מחזיר לנו את מה שאנחנו זורקים

צילום תלמידים- חוף בעכו אחרי סערה

פעילות בחוף הים

פעילות בחוף הים

חינוך לבריאות בגן הילדים הסמוך

חינוך לבריאות בגן הילדים הסמוך

תלמידים מדריכים תלמידים

תלמידים מדריכים תלמידים

עם ביה"ס יסודי כצנלסון

הקמת קיר ירוק

הקמת קיר ירוק

מנקים את החוף

מנקים את החוף

כרזה שהכינה תלמידה-זהירות בדרכים

כרזה שהכינה תלמידה-זהירות בדרכים

זכתה במקום 1

bottom of page