top of page

השתלמות גננות חרדיות ברשויות האיגוד

האיגוד, בשיתוף עם עיריית כרמיאל, ומפקחת גני הילדים של המגזר החרדי באזור הצפון, נחמה לוי, ובתמיכת המהג"ס, קיימו קורס לגננות מכרמיאל, מעלות, עכו, נהריה ושלומי.

הקורס עסק בנושאי קיימות מגוונים לגיל הרך, והכשיר את הגננות להתחיל פעילויות בתחומים אלה. ההדרכה התקיימה גם בקבוצה הגדולה וגם בליווי אישי של הגננות על ידי מדריכה של ה"רשת הירוקה".

bottom of page