top of page

פעילויות מחלק מגני הילדים ברשויות האיגוד

שביל תחושות לרגליים יחפות

שביל תחושות לרגליים יחפות

פינת תבלינים ןצמחי מרפא בחצר

פינת תבלינים ןצמחי מרפא בחצר

תזונה בריאה - כמה כפיות סוכר בכל משקה

תזונה בריאה - כמה כפיות סוכר בכל משקה

קיר ירוק על גדר הכניסה לגן

קיר ירוק על גדר הכניסה לגן

פינת בית הכנסת בחצר

פינת בית הכנסת בחצר

פינות האכלה לציפורים

פינות האכלה לציפורים

פינת חקר בגן

פינת חקר בגן

פינת המוזיקה

פינת המוזיקה

מלון חרקים

מלון חרקים

דמקה - כמו חדש

דמקה - כמו חדש

איסוף מי גשם

איסוף מי גשם

עבודת אדמה - עבודת ידיים

עבודת אדמה - עבודת ידיים

משחק חשבון מחומרים ממוחזרים

משחק חשבון מחומרים ממוחזרים

גינה קהילתית

גינה קהילתית

איך אני מרגיש היום

איך אני מרגיש היום

מי תורן קומפוסטר היום

מי תורן קומפוסטר היום

לקראת חג המולד

לקראת חג המולד

חוקר צעיר בחצר הגן

חוקר צעיר בחצר הגן

השתלמות צוותי פעוטונים

השתלמות צוותי פעוטונים

השתלמות גננות

השתלמות גננות

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

גן במעיליא

bottom of page