top of page

מיומנה של מנכ"ל האיגוד

 14.5.17

פיתוח טבע

משנות ה-50 של המאה ה-20 אנו מדברים על טבע בישראל במושגים של "שמירה", "הגנה", "הצלה".  וכך מילים בעלות ארומה ביטחונית הפכו לשגורות בתפיסת הטבע בישראל.

ואכן, הטבע בישראל – כבשת הרש ממש, הולך ופוחת עם פחיתה נכרת היטב בכלל השטחים הפתוחים בישראל. 

ולמרות זאת, או בגלל זאת, אני מתעקשת על המונח פיתוח של טבע.  

באיגוד שמנו לעצמו מטרה לפתח את הטבע הארץ הישראלי ובכל מקום, גם אם הדבר נראה בסתירה לכאורה.

לשם כך יסדנו קרן כספית צנועה וממנה אנו מקצים למיזמים של השבת הטבע ופיתוח טבע בחצרות מפעלים, באזורי תעשיה ובעסקים.  

בשנה הקודמת עבדנו עם אזור תעשיה פארק תעשיות משגב שביקשו לקבוע תיבות קינון ברחבי אזור התעשייה. בהמשך, אם אכן יהיה קינון, נצמיד לתיבות גם מצלמות.

מפעל כתר פלסטיק הציע עבודה בשטח מובר בשולי המפעל. אנשי המפעל בשיתוף עם אנשי "בית גיל" יעבו הצמחייה במקום בצמחים ארץ ישראלים בעלי צריכת מים מופחתת ואנשי מפעל כתר יתחזקו את המקום לטובת העוברים ושבים.

עבודה אחרת, הייתה בפארק תעשיות בר לב. שם, בעקבות סקר טבע שהוזמן על ידי מנהל אזור התעשייה, שרטטנו שביל להולכי רגל ורוכבי אופנים, בין אתר ארכאולוגי, בריכת חורף ועוד. טיול שמשלב תעשייה ופיתוח במובנו השגור, עם אהבת טבע, חשיפה לנופים וערכי טבע, נופש וספורט.

השנה קבלנו 7 בקשות מעניינות, בין היתר ממפעל מחזור לפסולת אלקטרונית, מפעל למחזור אבץ, תחנת דלק, יקב , מרכז מסחרי ועוד.    

בקרוב נבחר את ההצעות שיקבלו סיוע כספי ומקצועי השנה ונפרסם זאת.

 

נתראה,

 

הילה 

 

 

אודות איגוד ערים לאיכות סביבה

דבר יו"ר ומנכ"ל האיגוד
bottom of page